DE GEMEENTE

ONTSTAAN

Op zondag 11 oktober 1936 komen 40 mensen voor het eerst bij elkaar in een gebouw aan de Sand Ambachtstraat. De eerste jaren stond de gemeente als afdeling onder leiding en toezicht van de Gereformeerde Gemeente van Den Haag. Op 30 juli 1947 wordt de gemeente zelfstandig. Wij horen bij het kerkverband ‘gereformeerde gemeenten’.

ONTWIKKELING

Op 18 december 1956 werd een eigen kerkgebouw aan de Albert Klingstraat 22 in gebruik genomen. Door flinke groei wordt er na 25 jaar uitgebreid. Omdat de gemeente blijft groeien wordt in 1983 een nieuwe kerk gebouwd aan de Obrechtlaan 21 in het toenmalige uitbreidingsplan ‘Zandevelt’. Deze wordt op 25 oktober 1983 in gebruik genomen en telt 365 zitplaatsen. De kerk is gebouwd naar een ontwerp van architect J. Fierloos te Goes.

VERENIGINGEN

Tijdens het winterseizoen (september t/m mei) is er op bijna elke avond voor jongeren en ouderen de mogelijkheid om een vereniging, club of zangkoor te bezoeken. Op maandagavond komen de jongeren bij elkaar om onderwijs uit de Bijbel te krijgen tijdens de wekelijkse catechisatieavond. Op zondagmiddag wordt er een uur voor aanvang van de middagdienst zondagsschool gehouden voor de kinderen van 4-12 jaar. Alle kinderen, met of zonder kerkelijke achtergrond zijn bij ons meer dan welkom!

KERKENRAAD

Het bestuur van een kerk heet de kerkenraad. Daarbinnen zijn er drie soorten functies (ambten): een predikant, ouderlingen en diakenen. Onze gemeente is momenteel vacant en heeft dus geen eigen predikant. Ouderlingen geven leiding aan de gemeente en diakenen zorgen voor de mensen die het (financieel) moeilijk hebben. Leden van de kerkenraad worden op een ledenvergadering gekozen en dienen voor drie jaar, waarna ze herkozen kunnen worden.  Ze worden in hun ambt bevestigd door een predikant.